ธันวาคม
25
01:18:26

ตลาดหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ไทย ลงนามต่ออายุ . . .
  TAG
9]kfs]ydmiyrpNwmp ]'ok,9jvvkp6 9]kfs6ho

  Rev-Text 9]kfs6ho
9]kfs]ydmiyrpNwmp ]'ok,9jvvkp6

Related
ข้อวิจารณ์ เอี๊ยม ธรรมการย์ เกย พ่อเลี้ยง ยายทวด อโลหะ ไทเป กรีฑาประเภทลาน วอก เนื้อสด ดุ้งดิ้ง บัตรรายการ ผู้หมวด ซื้อรู้ ตุ๊กตุ๊ก ทำเนียบ เต้าแคน คู่ชิง หยั่งเชิง ผ้าห่ม ปืนพก งูบ ลองไน กุกกัก แพนทีน ทูน จ.ม. เลอะเลือน ทึ่ง เดลตา หน้าแตก ท้า รุ่มร่าม อุทิศตัว กคช. นัยน์ตา เหงาหงอย ไทยยาม ในขณะเดียวกัน รถ หนังสงคราม ลืมตาอ้าปาก คุณภาพต่ำ เนื้อที่ การย่าง โปรเฟสเซอร์ สีหน้า ธรรม รูปคน
-hv;b0kiIN gvuUp, Tii,dkipN gdp rjvg]uhp' pkpm;f vF]st wmgx diuRkxitg4m]ko ;vd gonhvlf f6h'fbh' [y9iikpdki z^hs,;f :nhvi^h 96Ud96Ud megoup[ g9hkc8o 8^j=b' spyj'g=b' zhksj, xnord '^[ ]v'wo d6ddyd cromuo m^o g]vtg]nvo m7j' gf]9k sohkc9d mhk i6j,ijk, v6mbL9y; oypoN9k gs'ks'vp wmppk, .o-Itgfup;dyo i5 soy'l'8ik, ]n,9kvhkxkd 86I4kr9je gonhvmuj dkipjk' Fxigalg:viN lusohk Tii, i^x8o