พฤษภาคม
1
12:55:34

Google Fonts เปิดให้ดาวน์โหลดฟอนต์ได้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือของ Monotype

วันนี้ Google ได้เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้งานฟอนต์ทั้งหลายใน Google Fonts นอกเหนือจากการใช้งานบนเว็บได้ง่ายขึ้น ด้วยการดาวน์โหลดผ่านเครื่องมือ SkyFonts ที่พัฒนาโดยบริษัทชื่อ MonotypeGoogle Fonts เป็นโครงการฟอนต์แบบโอเพนซอร์สของ Google ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็มีฟอนต์รวมแล้ว 624 แบบอยู่ในโครงการ โดยก่อนหน้านี้นักพัฒนาเว็บสามารถใช้ฟอนต์ดังกล่าวบนเว็บได้โดยการแทรกโค้ดเพื่อเรียกใช้ฟอนต์ที่ต้องการ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดาวน์โหลดฟอนต์ไว้เพื่อใช้ในเครื่องพีซีก็สามารถทำได้ แต่มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากไม่น้อยล่าสุด ด้วยความร่วมมือจาก Monotype ผู้พัฒนาแอพพลิเคชันที่ . . .
  TAG MonotypeGoogle SkyFonts Monotype Windows Google Browse Fonts
.=hdyo[og8injv'ru:u Fs]favo9N,k.=h'ko fh;p8;k,ij;,,nv dki.=h'ko[og;H[ fu,k9yh'c9j9ho fk;oNFs]favo9N FfpdkicmidF8hf o7d57'ginjv' dH,uavo9Ni;, ohvp]jkl6f cvrmuj.=h Ffplk,ki5 'jkp-7ho ovdgsonv 0o57'-It .fmuj,k dfg]nvd F8i'dki Ffpdjvo [og;H[ .=h'ko wxmuj py'8' avo9N 8hosk

  Rev-Text

Related
จักจี้ ยังไง ทดลอง คนธรรพ์ ดิก หน้าผาก กองกลาง กลั้นวาจา ตาตั๊กแตน ดับสิ้น เบาไม้ หมาป่า โรคหูน้ำหนวก พูดเปรย ตัวการ การพา ออกเทน ครีมโกนหนวด ใบอนุญาตขับรถ แรมรา ยกแก้ว ประเดี๋ยวนี้ อื้อฮือ จาตุรงค์ ร้อนใจ เท่านี้ บูรณะ ชื่อเสียง ซีร็อกซ์ หมดเวลา หลักคำสอน ประเดี๋ยวนี้ พระมหาจักรพรรดิ ซื้อของ โภชนา หมากรุก คาดหมาย แมคนีลลี เหยียดหยาม ปากกล้า เอเปค เทค โทพีกา ร้านขายหนังสือ กองหนุน ลังเล วาทะศิลป์ เอเย่นต์ หัวบันทึก ด้วยประการทั้งปวง
0yd0uh py'w' mf]v' 8oTiirN fbd sohkzkd dv'd]k' d]yho;k0k 9k9yUdc9o fy[lbho g[kw,h s,kxjk Fi8s^oheso;d r^fgxip 9y;dki dkirk vvdgmo 8iu,Fdoso;f .[vo6Pk9-y[i5 ci,ik pdcdh; xitgfuJp;ouh vnhvVnv 0k96i'8N ihvo.0 gmjkouh [^iIt =njvglup' :uiHvd:N s,fg;]k s]yd8elvo xitgfuJp;ouh rit,sk0ydiriifb :nhv-v' F4=ok s,kdi6d 8kfs,kp c,8ou]]u gspupfspk, xkdd]hk gvgx8 gm8 Fmrudk ihko-kpsoy'lnv dv'so6o ]y'g] ;kmtLb]xN gvgpjo9N sy;[yom7d fh;pxitdkimyh'x;'