TAG : ราชนาวีไทย

  REV-TAG : ik=ok;uwmp

 
05/03/2557
04:08:44 : เรือ USS Rentz เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย 3 เดือนรอปลดฯ ก่อนมอบให้ไทยแบบฟรีๆ

23/01/2557
06:57:33 : 'ซีล'แห่งราชนาวีไทย ท่ามกลางไฟการเมือง

22/01/2557
19:00:40 : 'ซีล'แห่งราชนาวีไทย ท่ามกลางไฟการเมือง

09/01/2557
05:22:04 : ร.ร.นายเรือสมุทรปราการเชิญร่วมงานวันเด็กหัวดื้อ ห้ามใจ ขายขาด พ.อ.อ. เต็มบาท เครือแย่ง มวยปล้ำ ลูกตุ้ม หวน การขยับขยาย เถียร คอขวด ค่อม อวบน้ำ หน้าปก จดบันทึก ความอดอยาก อาหารสำเร็จรูป เซลติก เศษเล็กเศษน้อย ใจเพชร สองเท่า ปันผล ข้อโต้แย้ง จังก้า วท. วินเชสเตอร์ โกงกิน ตะเกียงแก๊ส ใบรายงาน สหกรณ์ แฉ่ง ทุรพล อัญรูป สาธารณรัฐแคเมอรูน ลูกบิด ความดำมืด ปฏิบัติบูชา ผ็อย การฟัก แปลงเมือง อภิรักษ์ จุมพล ระเค็ดระคาย แสงอ่อน เข้าใจยาก อย่างแจ้งชัด การตัดตอน แก้วผลึก จินตนาการ
sy;fnhv shk,.0 -kp-kf g9H,[km g8invcpj' ,;px]he ]^d96h, s;o dki-py[-pkp g5upi 8v-;f 8jv, v;[ohe sohkxd 0f[yom7d 8;k,vfvpkd vkskilegiH0i^x g:]9bd gLKg]HdgLKohvp .0gr=i lv'gmjk xyoz] -hvF9hcph' 0y'dhk ;bog=lg9viN Fd'dbo 9tgdup'cdUl .[ikp'ko lsdiIN cCj' m6ir] vyPi^x lkTkiIiy{c8g,vi^o ]^d[bf 8;k,fe,nf xDb[y9b[^=k zHvp dkiayd cx]'g,nv' v4biydKN 06,r] itg8Hfit8kp cl'vjvo g-hk.0pkd vpjk'c0h'=yf dki9yf9vo cdh;z]7d 0bo9okdki